TIM

Brent Sadler
Predsednik

Brent Sadler je renomirani međunarodni korespondent CNN mreže sa dugogodišnjim novinarskim iskustvom izveštavanja iz zemalja Bliskog istoka, Balkana i Afrike.

 

Brent je u svojstvu šefa biroa CNN-a proveo deset godina u Libanu, gde je izveštavao o brojnim događajima koji su oblikovali savremenu istoriju. U Bejrutu je osnovao kompaniju „Beirut Media Centre“ koja je klijentima širom sveta omogućavala direktan satelitski prenos.

 

Kasnije, Brent je u svojstvu savetnika radio na mestu direktora za komunikacije građevinskog projekta „Eko Atlantic“ u Lagosu (Nigerija), i osnovao medijsku i marketinšku agenciju „Inviso Communications“ sa sedištem u Beogradu. Takođe, doveo je informativnu mrežu CNN u jugoistočnu Evropu, a trenutno se nalazi na mestu predsednika uređivačkog odbora televizije N1, ekskluzivne afilijacije mreže CNN za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Srbiju.

Jelena Sadler
Direktor

Po završetku studija medicine, Jelena se preorijentisala na novinarstvo i postala producent informativnog programa mreže CNN. Između 1999. i 2009. godine živela je i radila u Bejrutu (Liban).

 

Jelena je jedan od osnivača informativnog kanala N1 koji prati zbivanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. N1 je ekskluzivna afilijacija informativne mreže CNN za Balkan i jugoistočnu Evropu.